Fotovoltaika pro bytové domy letos snažší

Energetický regulační úřad (ERÚ) schválil novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Tato vyhláška pomůže vyřešit problémy, se kterými se bytové domy potýkají při instalaci decentrálních zdrojů elektřiny v porovnání s rodinnými domy.

Dosud byli lidé v bytových domech, kteří se rozhodli pro instalaci společného zdroje pro výrobu elektřiny, omezeni v možnostech, protože Energetický zákon a jiné právní předpisy neumožňovaly sdílení společně vyrobené elektřiny mezi jednotlivými domácnostmi.

V některých bytových domech se sice problém dařilo obejít například sloučením odběrných míst do jediného odběrného místa, ale ERÚ varoval před tímto postupem, protože podle zákona je odběratel totožný s odběrným místem a to samé platí i pro ochranu spotřebitele. Pokud spotřebitel nemá samostatné odběrné místo, není pro systém považován za existujícího. Nemůže si například vybrat vlastního dodavatele energií, protože po sloučení má dům jediné odběrné místo a může mít pouze jednoho dodavatele. Tyto komplikace byly hlavním důvodem, proč decentrální zdroje v bytových domech dosud fungovaly jen zřídka, na rozdíl od rodinných domů, kde v posledním roce vidíme rozvoj domácích elektráren.

Novelizovaná vyhláška o pravidlech trhu s elektřinou je dalším příspěvkem k rozvoji komunitní energetiky. Nově umožňuje větší využití fotovoltaiky pro stavební bytová družstva nebo společenství vlastníků bytů. Vyhláška umožňuje sdílení elektřiny prostřednictvím zavedení vedoucího odběrného místa, které bude jediné v bytovém domě a k němu bude připojen společný zdroj. Přes toto odběrné místo budou také prodávány přebytky nespotřebované elektřiny z domu do sítě. Vedle vedoucího odběrného místa ale budou stále fungovat i přidružená odběrná místa, která zůstanou jednotlivým bytům. Ti si tedy budou moci nadále vybírat vlastního dodavatele a ochrana spotřebitele u nich zůstane nedotčena. Tento přístup také umožňuje vybudovat společný zdroj i tam, kde by s jeho instalací nesouhlasili někteří vlastníci bytů nebo podílníci družstva. Projekt se totiž mohou účastnit pouze ti, kteří o to projeví zájem. Ostatní obyvatelé domu se změna nijak nedotkne. Podmínkou bude pouze schválení instalace zdroje domem jako celkem. O potřebné hlasovací kvótě budou rozhodovat pouze stanovy družstva nebo společenství vlastníků bytů, nikoliv vyhláška. Pokud si lidé v bytovém domě instalaci společného zdroje schválí, účastníci projektu si zvolí tzv. alokační klíč, podle kterého se bude společně vyrobená elektřina rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti.

Budou také potřeba instalovat nové elektroměry s vyšším typem měření (typ B). Jejich instalace je obvykle zpoplatněna, ale ERÚ se dohodl s distributory, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou dnes schválila Rada ERÚ, bude také aktualizována v rámci novelizace energetického zákona, tzv. lex OZE I, která je nyní prochází legislativním procesem. Mezi připravovanými změnami je i navýšení limitu pro instalaci vlastního zdroje bez potřeby získat licenci až na 50 kilowatt. Tento zvýšený limit bude nejvíce využit na větších plochách střech bytových domů. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou bude zveřejněna v sbírce zákonů během nejbližší doby, ještě do konce letošního roku. Nový předpis začne platit od 1. ledna 2023.

Sdílejte na sociálních sítích

Chci konzultaci ZDARMA

Zavolejte nám

nebo nám zanechte svůj kontakt, brzy se Vám ozveme.