Vhodný sklon pro fotovoltaiku?

Vhodný sklon střechy pro fotovoltaickou elektrárnu?

Často se nás ptáte na to, zda má vaše střecha správný sklon pro umístění fotovoltaických panelů. Pojďme si tedy rozebrat, v čem je umístění panelů na střechy s různým sklonem specifické a co rozhodně nesmíme při propočtech a úvahách opomenout.

Z pohledu sklonu můžeme střechy rozdělit do třech kategorií:

  • Šikmá střecha s ideálním sklonem pro instalaci panelů
  • Šikmá střecha s jiným než ideálním sklonem pro instalaci panelů
  • Plochá střecha

Začněme od první varianty.

1. Varianta – Šikmá střecha s ideálním sklonem pro instalaci panelů

Obecně se udává, že ideálním sklonem střechy pro instalaci fotovoltaiky v České republice je 35°. Při takovém sklonu je efektivita fotovoltaické elektrárny nejvyšší. Pokud bychom chtěli docílit celoročně vyvážené produkce elektřiny, střecha by měla mít sklon 45°.

Vzhledem k tomu, že střechy se sklonem 30° a 45° jsou v ČR těmi nejčastějšími, domů s ideálním sklonem střechy pro instalaci fotovoltaiky je v ČR poměrně hodně. Jde o klasické sedlové střechy, na kterých mohou panely fungovat s vysokou efektivitou.

2. Varianta – Šikmá střecha s jiným než ideálním sklonem pro instalaci panelů

Panely se i v tomto případě instalují přímo na střešní krytinu. Přizvednutí panelů nebo jejich umístění v jiném sklonu než je sklon střechy by sice mohlo zvýšit produkci elektřiny, ale přispělo by ke zhoršení stavu panelů v dlouhodobém hledisku. Po přizvednutí by totiž byly mnohem náchylnější větru, dešti a dalším nepříznivým vlivům počasí, čímž by se zvýšilo riziko jejich poškození a zkrátila by se doba jejich životnosti. Proto se fotovoltaické panely standardně pokládají přímo na střešní krytinu (jedinou výjimkou jsou ploché střechy).

Další faktor, který je třeba zvážit, je možnost čištění panelů. Zhruba od sklonu 15° mají totiž panely samočisticí funkci, kdy z nich většina nečistot díky hladkému povrchu samovolně sklouzne. Sklon nižší než 15° by tedy znamenal kromě jiného také zvýšené nároky na čištění a odmetání sněhu.

3. Varianta – Plochá střecha

Na ploché střechy se fotovoltaické panely nepokládají vodorovně, ale na konstrukci, která vytvoří požadovaný sklon (15° – 35°). Na rozdíl od předchozích typů střech si tak sami můžeme určit, v jakém sklonu budeme chtít panely na střechu umístit. Konstrukce mohou být na střeše pouze položené (a zajištěné odpovídající zátěží), nebo přímo kotvené do střechy.

Společně se sklonem je třeba posuzovat i orientaci střechy

Sklon střechy však není jediným údajem, který při posuzování efektivity konkrétní elektrárny rozhoduje. Neměli bychom zapomínat ani na orientaci na světovou stranu. Jak můžeme vidět ve schématu níže, důležitá je právě kombinace těchto faktorů – tedy sklonu střechy a orientace na světovou stranu.

Pokud bude například střecha směřovat na jih (což je ideální orientace z pohledu FVE), tak i při sklonu 15° bude mít stále téměř maximální účinnost 95 – 99 %.

Naopak v případě, kdy bude mít střecha orientaci na východ, tak i s perfektním sklonem 35° se bude výnos elektrárny pohybovat mezi 80 – 85 %.

Obecně lze říci, že panely je možné instalovat na široké spektrum střech. Vyloženě nevhodné pro instalaci panelů jsou pouze střechy na sever. Doporučujeme vždy brát v úvahu údaje o výnosnosti elektrárny pro daný sklon a orientaci a na základě těchto dat přizpůsobit počet panelů a další parametry FVE.

Ideální je FVE navržená na míru konkrétnímu domu

Vzhledem k tomu, že každý dům a každá střecha jsou jiné, měl by i návrh FVE být vždy uzpůsoben konkrétní nemovitosti.

Nejdříve si od vás vyžádáme potřebné informace a přijedeme na nezávaznou prohlídku, kde s vámi probereme možnosti a zodpovíme veškeré otázky, většinou se snažíme jezdit s technikem, který vymyslí i nejideálnější řešení.. Poté pro vás připravíme cenovou nabídku a návrh FVE uzpůsobený pro váš konkrétní dům. Poté se postaráme od realizaci od A do Z. Kompletní administrativu a zpuštění FVE. Vy se o nic nestaráte a přebíráte kompletní dílo a poté dotaci.

Sdílejte na sociálních sítích

Chci konzultaci ZDARMA

Zavolejte nám

nebo nám zanechte svůj kontakt, brzy se Vám ozveme.